Aj tento rok sa naša banka aktívne zapája do verejnoprospešnej zbierky Deň narcisov 2018, ktorú organizuje Liga proti rakovine.

Nadácia Slovenskej sporiteľne je jej generálnym partnerom už tretí rok. V piatok trinásteho apríla vypukne zbierka v uliciach slovenských miest. V tento deň budú umiestnené pokladničky vo všetkých našich pobočkách. Klienti Slovenskej sporiteľne môžu venovať svoj dobrovoľný príspevok priamo v pobočke a pripnutím žltého kvietku ukázať onkologickým pacientom podporu a odkázať im, že nie sú vo svojom ochorení sami.

Naša banka sa aktívne zapája ku Dňu narcisov:

  • pokladničkami priamo na všetkých pobočkách, 
  • odpustením poplatkov za vklad hotovosti a spracovania mincí na oficiálnom zbierkovom účte,
  • ústretovým prístupom k dobrovoľníkom s pokladničkami, ktorí navštívia naše pobočky, 
  • a dobrovoľníctvom našich zamestnancov pri rátaní výnosu zbierky v centrálach Ligy proti rakovine v Bratislave a Košiciach. 

Zbierka trvá od 3. 4. do 20. 4. 2018. Prispieť sa dá:

  • zaslaním SMS v hodnote 3 € na číslo 848, 
  • zaslaním ľubovolného finančného daru na IBAN SK09 0900 0000 0054 5454 5454, 
  • cez portál darujme.sk. 

Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine, ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých, bližšie k ľuďom. Financie vyzbierané v Deň narcisov prerozdeľuje Liga proti rakovine späť do projektov, ktorými priamo poskytuje služby a pomáha tým, ktorí bojujú s rakovinou. Projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach, pripravuje počas celého roka. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Viac informácií nájdete aj na: www.dennarcisov.sk