Slovenská sporiteľňa má nového člena predstavenstva. Stal sa ním Pavel Cetkovský, ktorý bude súčasne zastávať pozíciu finančného riaditeľa banky. Zodpovedať bude za účtovníctvo a controlling, riadenie bilancie a tiež za oblasti facility, životného prostredia a výstavby.

Pavel Cetkovský do Slovenskej sporiteľne prichádza z jej materskej spoločnosti Erste Group Bank, kde zodpovedal za riadenie bilancie bankovej skupiny. Na pozícii finančného riaditeľa Slovenskej sporiteľne nahradil Štefana Mája, ktorý ku koncu minulého roka ukončil svoje pôsobenie v banke.

„Pri riadení bilancie, aktív a pasív v skupine Erste som za posledné štyri roky mal príležitosť získať to, čo je niekedy s nespravodlivým dešpektom nazývané „skupinová perspektíva". Je však čas ísť ďalej a veľmi sa teším na prácu v Slovenskej sporiteľni, ktorá má  imidž vynikajúcej výkonnosti a priateľského pracovného prostredia so skvelým tímom," hovorí Pavel Cetkovský.

Pavel Cetkovský začal svoju bankovú kariéru v Českej sporiteľni a bol súčasťou jej manažérskeho tímu od čias, kedy sa jej vlastníkom stala Erste Group. Neskôr zastával rôzne riadiace pozície v oblastiach financií, riadenia rizika a retailu; pôsobil ako riaditeľ pre oblasť rizík, prevádzkový riaditeľ a generálny riaditeľ v lokálnych bankách skupiny Erste.

Predstavenstvo Slovenskej sporiteľne od 26. januára 2018 pôsobí v zložení:

  • Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ zodpovedný za korporátne bankovníctvo a štábne útvary,
  • Alexandra Habeler-Drabek, členka predstavenstva zodpovedná za oblasť riadenia rizík,
  • Zdeněk Románek, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo,
  • Richard Chomist, člen predstavenstva zodpovedný za IT a bankové operácie,
  • Pavel Cetkovský, člen predstavenstva zodpovedný za oblasť financií.
Pavel Cetkovský