Od 1. januára 2018 je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenskej sporiteľne Peter Krutil.

Od 1. januára 2018 prevzal pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Peter Krutil (49). Svoje profesijné pôsobenie začal vo VÚB banke v roku 1990. V Slovenskej sporiteľni pracuje od roku 1998 ako člen predstavenstva zodpovedný za firemné bankovníctvo, od roku 2015 bol súčasne aj podpredsedom predstavenstva banky. Spolu so svojím tímom vybudoval počas uplynulých rokov firemné bankovníctvo v Slovenskej sporiteľni, vďaka ktorému banka kontinuálne posilňuje trhový podiel v tomto segmente.

Doterajší predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Štefan Máj ku koncu roka 2017 ukončil svoju pracovnú kariéru.

Predstavenstvo Slovenskej sporiteľne od 1. januára 2018 pôsobí v tomto zložení:

  • Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ zodpovedný za oblasť finančných trhov, korporátneho bankovníctva a štábne útvary. 
  • Richard Chomist, člen predstavenstva zodpovedný za IT a bankové operácie. 
  • Alexandra Habeler-Drabek, členka predstavenstva zodpovedná za oblasť riadenia rizík. 
  • Zdeněk Románek, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo.