2017 5 APR
Správy Slovenská sporiteľňa vydáva dlhopisy s fixným výnosom 0,60 % ročne
  • SK

Slovenská sporiteľňa dnes spustila predaj dlhopisov s menovitou hodnotou 1 000 eur a dobou splatnosti 5 rokov. Sú určené pre verejnosť a ich výhodami sú garancia fixného výnosu, nulové poplatky a vysoká likvidita. V predaji budú najneskôr do 27. apríla 2017.

Nový dlhopis Slovenskej sporiteľne zabezpečuje jeho majiteľovi pravidelný výnos 0,60 % ročne. Banka ho bude vyplácať každý rok k 28. aprílu až do termínu splatnosti v roku 2022.

Dlhopis si záujemcovia môžu zakúpiť vo vybraných pobočkách banky. Slovenská sporiteľňa v súvislosti s predajom neúčtuje žiadne poplatky. Rovnako pri investovaní do vlastných cenných papierov (dlhopisy, hypotekárne záložné listy) neúčtuje ani poplatky za majetkové účty, na ktorých sú vedené. Výhodou ponúkaného dlhopisu je aj jeho vysoká likvidita. Majiteľ ho môže kedykoľvek predať na Burze cenných papierov v Bratislave prostredníctvom Slovenskej sporiteľne alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi. 

Slovenská sporiteľňa emituje celkovo 5 000 kusov dlhopisov s menovitou hodnotou 1 000 eur. Emisný kurz bol stanovený na 100,00 % menovitej hodnoty. Ponuka je určená výhradne fyzickým osobám. Minimálna výška investície nebola stanovená, maximálna je 250 000 eur. Predaj dlhopisov sa skončí najneskôr 27. apríla 2017.

Základný prospekt pre emisie dlhových cenných papierov schválila Národná banka Slovenska. Viac informácií o verejnej ponuke dlhopisov nájdu potenciálni investori v Základnom prospekte a v príslušných Konečných podmienkach na www.slsp.sk/cenne-papiere.html. 

Zobraziť viac