Hypotekárny úver pre mladých
2017 31 MAR
Aktuality, Správy Počet hypoték pre mladých stúpol o vyše 11 %, od apríla budú dostupnejšie
  • SK

Počet Slovákov, ktorí využívajú štátny príspevok k hypotekárnemu úveru pre mladých, kontinuálne rastie a v decembri uplynulého roka dosiahol už takmer 72 tisíc. Nárast záujmu sa očakáva aj počas nasledujúcich troch mesiacov, kedy budú tieto úvery vďaka vyššej príjmovej hranici dostupné väčšiemu počtu záujemcov. 

Podľa údajov Ministerstva dopravy a výstavby poberalo štátny príspevok pre mladých ku koncu predchádzajúceho roku 71 602 ľudí. Ich počet medziročne vzrástol o 11,2 % a za posledných päť rokov sa viac ako zdvojnásobil. Celková suma uplatnených štátnych príspevkov pre mladých v roku 2016 dosiahla viac ako 29,4 miliónov eur. 

Zobraziť viac
Štátny príspevok pre mladých (ŠPM)     2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet poberateľov ŠPM     34 527 41 181 46 104 54 536 64 410 71 602
Suma ŠPM v mil. eur     12,8 17,1 20,2 23,0 26,9 29,4

Príjmová hranica od apríla vzrastie

Od apríla bude môcť o hypotéku pre mladých požiadať výrazne viac záujemcov vo veku do 35 rokov. Príjmová hranica totiž stúpne o vyše 130 eur na 1 287 eur v prípade jednotlivcov a o vyše 260 eur na 2 574 eur v prípade dvojíc. Hranica príjmu sa aktualizuje každý štvrťrok a najvyššie hodnoty dosahuje každoročne počas mesiacov apríl až jún. „Príjmová hranica sa totiž vypočítava z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za dva štvrťroky dozadu. V druhom štvrťroku tak vychádza z údajov za posledný štvrťrok predchádzajúceho roku, kde priemernú mzdu zvyšujú koncoročné odmeny či trináste platy,“ vysvetľuje nárast Lenka Hritzová, vedúca oddelenia retailových úverov Slovenskej sporiteľne.

Zvýhodnenie si môžete zabezpečiť aj vopred

V treťom štvrťroku by mal príjmový strop opäť klesnúť, podľa odhadov zhruba na 1 160 eur. Ľudia, ktorí chcú tento rok riešiť svoje bývanie a aktuálny nárast príjmovej hranice sa ich dotýka, by preto mali podľa Hritzovej o hypotéku požiadať do konca júna, a to aj v prípade, že ešte nebudú mať vybranú konkrétnu nehnuteľnosť. „Rozhodujúci je totiž dátum podania žiadosti, nie dátum podpisu zmlúv či čerpania úveru. Na nájdenie vhodnej nehnuteľnosti majú naši klienti ešte niekoľko mesiacov po podaní žiadosti,“ vysvetľuje Hritzová. Záujemca si takto dokáže vopred zabezpečiť zvýhodnené podmienky, ktoré by v prípade podania žiadosti až po nájdení nehnuteľnosti už nemusel získať. Navyše, Slovenská sporiteľňa aktuálne neuplatňuje poplatok za spracovanie úveru, a preto, ak si žiadateľ napokon vhodnú nehnuteľnosť nenájde a úver, o ktorý požiadal, nevyužije, nebude ho to nič stáť. 


O hypotekárnych úveroch pre mladých

  • o úver môžete požiadať najneskôr v deň 35. narodenín,
  • úrokové zvýhodnenie platí 5 rokov a dosahuje 3 %, z toho 2 % poskytuje štát a 1 % banka,
  • výška príjmu žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prekročiť 1,3 násobok (2,6 násobok pri dvojiciach) príjmu v národnom hospodárstve, aktuálne však žiadateľ môže zarábať aj viac,
  • zvýhodnený úver môžete získať do 50 000 eur a súčasne najviac do 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti (požičať si môžete aj viac, no časť úveru prekračujúca niektorú z uvedených hraníc sa už úročí štandardne),
  • počas piatich rokov poberania štátneho príspevku je úver možné kedykoľvek predčasne splatiť bez poplatku, ak tak však urobíte počas prvých štyroch rokov po poskytnutí úveru a celý úver predčasne vyplatíte, musíte štátu vrátiť celú sumu dovtedy vyplatených príspevkov,
  • úver môžete použiť na kúpu, výstavbu, zmenu a údržbu nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo na kúpu podielu na takejto nehnuteľnosti,
  • hypotéku pre mladých nie je možné použiť na vyplatenie iného úveru.
Zobraziť viac