Nie je prekvapením, že ženy bankujú vo väčšom počte ako muži. A prekvapením nie je ani to, že sú zodpovednejšie a tak častejšie sporia. Tieto „mýty“ potvrdzuje aj analýza Slovenskej sporiteľne, ktorá sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien detailnejšie pozrela na súboj pohlaví v bankovaní. Analýza priniesla aj prekvapujúce výsledky – muži kupujú drahšie oblečenie a ženy platia na čerpacích staniciach väčšie sumy.

Mýtus: Ženy sú zodpovednejšie
21 percent žien sporí k účtu. U mužov je to presne každý piaty. Ženy si odkladajú v priemere 61 eur mesačne a nasporených majú 3 tisíc eur. Muži sú usilovnejší, odložia si o 12 eur viac a celkovo si nasporili už 3 500 eur. Ženy sú však zodpovednejšie pri splácaní úverov.
NEPOTVRDENÉ
Mýtus: Ženy míňajú v obchodoch viac 
V sledovanom období platili u obchodníkov kartou obe pohlavia rovnako často, v priemere 6-krát. Muži však míňali viac, 140 eur mesačne, čo je o 20 eur viac ako ženy. Ak sa bližšie pozrieme na koniec roka, v decembri až 180 ku 150 eurám.
Obe pohlavia platia kartou najčastejšie v potravinách a v supermarketoch a potom na čerpacích staniciach, ďalšie poradie v top 5 je už iné. U žien sú tretie obchodné domy s oblečením, po nich nasledujú drogéria a kozmetika a piate lekárne. U mužov sú tretie lekárne, nasledované obchodmi s oblečením a stravovacími zariadeniami. Zaujímavosťou je, že kým dámy za jeden nákup oblečenia zaplatili takmer 26 eur, páni o 6 eur viac.
VYVRÁTENÉ
Mýtus: Rozpočet domácnosti majú pod palcom ženy 
Zo 100 klientov Slovenskej sporiteľne je až 53 žien. Celkovo je žien viac ako milión, muži prekonali hranicu 900 tisíc.
POTVRDENÉ
Mýtus: Muži míňajú viac online
Internetbanking využívajú na platenie obe pohlavia v rovnakej miere a obe spravia mesačne priemerne 4 transakcie. Aj tou cestou zaplatia muži viac, najčastejšie 180 eur mesačne, ženy o 20 eur menej.
POTVRDENÉ
Mýtus: Muži platia na čerpacích staniciach väčšie sumy
Nie je žiadnym prekvapením, že čerpaciu stanicu navštívia a zaplatia na nej kartou častejšie muži. Ženy tak urobia raz mesačne, páni dvakrát. Dámy však za jedno natankovanie minú v priemere 40 eur, kým muži len 25 eur.
VYVRÁTENÉ
  Poznámka: údaje sú z obdobia november 2015 až január 2016 
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť