Erste Private Banking, privátne bankovníctvo Slovenskej sporiteľne, má za sebou už štvrtý úspešný rok v poradí. V roku 2015 dokázal zvýšiť objem spravovaných aktív medziročne o 14 percent. Svoje služby poskytuje viac ako 1 500 klientom a spravuje portfólio v objeme 665 miliónov eur. Je tak jedným z lídrov v oblasti dlhodobého zhodnocovania finančných prostriedkov na slovenskom trhu.

Počas roka 2015 Erste Private Banking priniesol viaceré zaujímavé investičné príležitosti. Z celkového počtu 20 vlastných emisií bolo až 15 na mieru šitých investičných certifikátov, ktorými Erste Private Banking reaguje na aktuálnu situáciu a dopyt priamo od klientov. Ako jediný na trhu pritom dokáže emitovať slovenské investičné certifikáty, ktoré klienti vďaka uplatňovaniu zrážkovej dane uprednostňujú. Súčasťou širokej ponuky sú aj certifikáty skupiny Erste a podielové fondy tretích strán, ako napríklad Allianz Global Investors, BNP Paribas, C – Quadrat, Fidelity a ďalšie.

Novinkou roku 2015 bola exkluzívna možnosť investovania do diamantov a zaujímavé investičné príležitosti mohli využiť klienti už aj v roku 2016. „Napriek turbulentnému začiatku roka sme priniesli už štyri exkluzívne emisie šité špeciálne na mieru našim klientom. Ako jediný na trhu vieme na požiadanie klienta v priebehu niekoľkých dní, flexibilne a so slovenským zdaňovaním vydať emisiu investičného certifikátu presne podľa jeho požiadaviek,“ zdôrazňuje Michaela Kaňová, riaditeľka Erste Private Banking.

Privátni klienti môžu na správu svojho portfólia využívať aj službu Aktívne riadeného portfólia. Tá predstavuje profesionálny, vysoko diverzifikovaný nástroj na dlhodobú správu majetku, ktorý je založený na expertíze viac ako 200 analytikov skupiny Erste. Dôvera klientov a dopyt po profesionálnej správe sa prejavili v medziročnom náraste objemu spravovaných investícií o viac ako polovicu a to na 95 miliónov eur ku koncu roka 2015.

Erste Group Private Banking poskytuje široké spektrum moderných bankových služieb v šiestich krajinách strednej a východnej Európy (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko a Rumunsko). Ku koncu roka 2015 spravovalo aktíva v objeme vyše 16,6 miliardy eur v strednej a východnej Európe a vo svete. Pre privátne bankovníctvo Erste Group Private Banking bol uplynulý rok úspešný, keďže získalo už druhýkrát po sebe renomované medzinárodné ocenenie “Najlepšie privátne bankovníctvo v strednej a východnej Európe” od odborných časopisov The Banker a PWM. Držiteľmi tohto ocenenia sa každoročne stávajú len tie najúspešnejšie svetové a privátne bankové skupiny.

Slovenská sporiteľňa je s 2,3 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku, Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank, Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 289 obchodných miestach a 17 firemných centrách na celom Slovensku.