Od 1. februára 2016 sa ňou stala Andrea Borguľová, ktorá doteraz v banke riadila odbor právnych služieb. Andrea Borguľová prišla do najväčšej banky na Slovensku v roku 2001.

Ako riaditeľka odboru právnych služieb v nej od roku 2006 zodpovedala za vedenie komplexnej právnej agendy, formovala stratégiu banky vo oblastiach právnych vzťahov s cieľom zabezpečiť banke maximálnu právnu ochranu. V roku 2009 sa ako členka pracovného výboru pri Úrade vlády Slovenskej republiky podieľala na zavedení eura. V súčasnosti predsedá Komisii pre právne a podnikateľské prostredie Slovenskej bankovej asociácie. Zároveň je členkou Predsedníctva Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného Slovenskou bankovou asociáciou.

Je absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, tiež je doktorkou práv Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Odbor právnych služieb Slovenskej sporiteľne vedie od februára Richard Földeš, doterajší vedúci oddelenia právnej podpory produktov a vnútorných záležitostí.