Projekt veterného parku je súčasťou fínskej podpornej schémy pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Realizovať ho bude slovenská firma Posion Energia OY zo skupiny Pow-en, aj vďaka financovaniu od Slovenskej sporiteľne vo výške takmer 30 mil. eur. Veterný park bude postavený v dvoch fínskych lokalitách: Posio – Saukkovaara a Kuusamo – Mäkiaho a jeho uvedenie do prevádzky je naplánované v októbri 2016. Pow-en patrí do podnikateľskej skupiny okolo Jozefa Brhela.

„Táto investícia predstavuje pre nášho klienta geografickú diverzifikáciu aktivít a otvorenie nového biznis segmentu. V rámci úverovej zmluvy klientovi poskytneme aj krátkodobý úver na krytie DPH počas výstavby, akreditívny rámec pre financovanie dodávateľských vzťahov a zabezpečenie pred úrokovým rizikom. Slovenská sporiteľňa ako súčasť Erste Group týmto potvrdzuje záujem podporovať svojich klientov aj pri rozširovaní ich aktivít do nových teritórií,“ povedal Vladimír Krno, riaditeľ odboru financovania nehnuteľností a projektového financovania Slovenskej sporiteľne.

Celkové projektové náklady predstavujú približne 43,4 mil. eur a úver je poskytnutý na predpokladané obdobie 12 rokov.

„Potenciál fínskeho energetického trhu je veľký a zároveň ide o vysoko konkurenčné prostredie. O to viac nás teší, že sme sa na ňom dokázali presadiť a získať pre naše plány aj dôveru financujúcej banky,“ povedal Igor Trebatický zo spoločnosti Posion Energia OY.

Veterný park vo Fínsku bude postavený s inštalovaným výkonom 23,1 MW s použitím technológie turbín Vestas V126-3,3.

Kontakt pre médiá

Slovenská sporiteľňa, oddelenie komunikácie

Marta Cesnaková, hovorkyňa, tel. 02/4862 4360,

e-mail: cesnakova.marta@slsp.sk; press@slsp.sk

Posion Energia OY

Juraj Puchý, riaditeľ komunikácie, tel. 0948 807 379, e-mail: juraj.puchy@e-group.sk

Projekt veterného parku je súčasťou fínskej podpornej schémy pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Realizovať ho bude slovenská firma Posion Energia OY zo skupiny Pow-en, aj vďaka financovaniu od Slovenskej sporiteľne vo výške takmer 30 mil. eur. Veterný park bude postavený v dvoch fínskych lokalitách: Posio – Saukkovaara a Kuusamo – Mäkiaho a jeho uvedenie do prevádzky je naplánované v októbri 2016. Pow-en patrí do podnikateľskej skupiny okolo Jozefa Brhela.

„Táto investícia predstavuje pre nášho klienta geografickú diverzifikáciu aktivít a otvorenie nového biznis segmentu. V rámci úverovej zmluvy klientovi poskytneme aj krátkodobý úver na krytie DPH počas výstavby, akreditívny rámec pre financovanie dodávateľských vzťahov a zabezpečenie pred úrokovým rizikom. Slovenská sporiteľňa ako súčasť Erste Group týmto potvrdzuje záujem podporovať svojich klientov aj pri rozširovaní ich aktivít do nových teritórií,“ povedal Vladimír Krno, riaditeľ odboru financovania nehnuteľností a projektového financovania Slovenskej sporiteľne.

Celkové projektové náklady predstavujú približne 43,4 mil. eur a úver je poskytnutý na predpokladané obdobie 12 rokov.

„Potenciál fínskeho energetického trhu je veľký a zároveň ide o vysoko konkurenčné prostredie. O to viac nás teší, že sme sa na ňom dokázali presadiť a získať pre naše plány aj dôveru financujúcej banky,“ povedal Igor Trebatický zo spoločnosti Posion Energia OY.

Veterný park vo Fínsku bude postavený s inštalovaným výkonom 23,1 MW s použitím technológie turbín Vestas V126-3,3.

Kontakt pre médiá

Slovenská sporiteľňa, oddelenie komunikácie

Marta Cesnaková, hovorkyňa, tel. 02/4862 4360,

e-mail: cesnakova.marta@slsp.sk; press@slsp.sk

Posion Energia OY

Juraj Puchý, riaditeľ komunikácie, tel. 0948 807 379, e-mail: juraj.puchy@e-group.sk