• Slovenská sporiteľňa a jej Nadácia podporili v roku 2015 až 260 projektov po celom Slovensku
  • Podpora smerovala najmä do oblasti vzdelávania, kultúry, športu a sociálnej pomoci

„Poslaním našej banky i celej skupiny Erste je pomáhať ľuďom  v tomto regióne aby sa im žilo lepšie. Riadime sa tým nielen pri každodennom bankovaní, ale aj pri našich nadačných a sponzoringových aktivitách. Preto vraciame časť nášho zisku do spoločnosti, v ktorej podnikáme a sme hrdí na to, že sme sa aj tento rok zaradili medzi najväčších firemných filantropov na Slovensku,“ povedal Štefan Frimmer, riaditeľ komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.

Finančné vzdelávanie je dlhodobou prioritou

Slovenská sporiteľňa prirodzene vníma zodpovednosť v tejto oblasti na základe jej vedúceho postavenia na bankovom trhu. Preto investovala do finančného vzdelávania takmer 227 tisíc eur. V roku 2015 pokračoval už šiestym ročníkom úspešný projekt Poznaj svoje peniaze určený pre deti a študentov, ktorý banka realizuje spolu s Nadáciou pre deti Slovenska a zameriava sa na rozvíjanie ich finančnej gramotnosti. Spolupráca s Junior Chamber International prináša projekt Nápad premenený na úspech, ktorý tvorí séria prednášok pre vysokoškolákov. Zároveň po druhýkrát banka podporila vzdelávací projekt Teach for Slovakia, ktorý sa zameriava na udržanie najtalentovanejších absolventov vysokých škôl. Novinkou v roku 2015 bola podpora pilotného ročníka Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu na Slovensku.

Bankové služby aj pre „nebankovateľné“ obyvateľstvo

V roku 2015 začala banka s rozvojom výnimočných programov s cieľom poskytovať bankové služby ľuďom a skupinám, ktoré k nim štandardne nemajú dostatočný prístup. Dôvodom je najmä ich potenciál vytvoriť pracovné miesta a znížiť nezamestnanosť a chudobu na Slovensku. Slovenská sporiteľňa v rámci špeciálnych programov poskytuje začínajúcim podnikateľom okrem financovania aj spätnú väzbu a mentoring. Navyše, Nadácia Slovenskej sporiteľne oceňuje inovatívne nápady v začiatočných fázach prostredníctvom ceny Social Impact Awards. Slovenská sporiteľňa sa v ďalších programoch venuje vzdelávaniu a financovaniu neziskového sektora.

Podpora kultúry v regiónoch po celom Slovensku

Slovenská sporiteľňa aj v roku 2015 podporila špičkové slovenské divadelné súbory ako Štúdio L+S, Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Slovenské komorné divadlo Martin. Okrem toho aj výnimočné hudobné festivaly – Viva Musica, Bratislavské jazzové dni, Grape a Pohoda.

Nadácia Slovenskej sporiteľne celkovo podporila projekty v hodnote takmer 760 tisíc eur

V roku 2015 Nadácia Slovenskej sporiteľne realizovala programy na podporu športových talentov, komunitné projekty a projekty zamestnancov.

  • V rámci program Obce bližšie k vám poskytla 70 tisíc eur na zveľadenie prírodného prostredia, organizáciu kultúrnych podujatí a na obnovu pamiatok. V tomto ročníku sa prihlásilo 214 žiadateľov, finančné prostriedky získalo 17 projektov.
  • Grantový program Futbal to je hra! bol v roku 2015 vyhlásený už po piatykrát. Zameriava sa na rozvoj mládežníckych futbalových klubov na Slovensku. Novinkou bolo online hlasovanie, ktoré sa stretlo s obrovským záujmom verejnosti. Počas jedného mesiaca sa doň zapojilo viac ako 110 tisíc ľudí. Nadviazala tak na predchádzajúce úspešné ročníky, počas ktorých podporila 149 klubov sumou vyše 472 tisíc eur.
  • Jedinečným vlastným projektom je, už šesť rokov, budovanie multifunkčných športových ihrísk pri školách na území celého Slovenska. K 22 existujúcim ihriskám pribudli v roku 2015 dve nové v Bardejove a Ružomberku v celkovej hodnote 100 tisíc eur.
  • Dva menšie grantové programy boli venované vzdelávaniu, vysokoškoláci mohli pomôcť svojej škole prostredníctvom programu Podpor školu nápadom a finančnú pomoc získali aj vybrané družstvá v projekte Podpora zdravotne postihnutých športovcov.
  • Špecifickým grantom je Euro k euru, ktorý je určený pre zamestnancov banky, ktorí poznajú dobrý projekt a sami sú v ňom určitým spôsobom zaangažovaní. V roku 2015 banka podporila 58 projektov, z ktorých časť bola vybraná na základe výsledkov hlasovania samotných zamestnancov. Novinkou bolo, že zamestnanci sa mohli na podpore podieľať okrem financií aj formou odpracovaných dobrovoľníckych hodín.