Slovenská sporiteľňa získala od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) ďalších 15 miliónov eur na financovanie projektov v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Tieto zdroje sú určené nielen podnikateľom a firmám, ale aj bytovým domom. Spolu s financovaním môžu záujemcovia získať nevratný príspevok až do 20 % z výšky úveru.  Nové prostriedky poskytne EBRD v rámci pokračovania tretej etapy úspešného programu SLOVSEFF, ktorého primárnym cieľom je podporiť investície vedúce k znižovanie emisií skleníkových plynov. 

Hlavnou výhodou úverov z EBRD je možnosť získať nevratný príspevok. „Ten môže v závislosti od typu projektu dosiahnuť  5 – 20 % z výšky úveru. Využitie grantu pritom nie je nijako obmedzené. Dajú sa z neho realizovať ďalšie investície, rovnako ako predčasne splatiť časť poskytnutého úveru,“ vysvetľuje Norbert Hovančák, riaditeľ odboru firemných centier Slovenskej sporiteľne. Ďalším benefitom je bezplatné energetické poradenstvo a vypracovanie energetického auditu partnerskou konzultačnou spoločnosťou. 

O zdroje EBRD môžu požiadať súkromné spoločnosti, živnostníci a tiež spoločnosti zabezpečujúce energetický manažment a služby pre komunálnu sféru (tzv. ESCO spoločnosti), ktoré nimi môžu financovať napríklad zlepšenie izolačných vlastností výrobných objektov, kombinovanú výrobu elektriny a tepla, modernizáciu či náhradu zdrojov energie, investície do obnoviteľných zdrojov energie a podobne. Zdroje sú však určené aj spoločenstvám vlastníkov bytov a bytovým správcovom, ktorí takto môžu získať financie na zateplenie bytových domov, výmenu okien, vstupných dverí, zefektívnenie vykurovacích systémov či inštaláciu meracích zariadení. 

Slovenská sporiteľňa spolupracuje s EBRD od roku 2007. V rámci programov SLOVSEFF (Slovakia Sustainable Energy Finance Facility) a MUNSEFF (Municipal Sustainable Energy Finance Facility) zameraných na podporu energeticky úsporných projektov doteraz poskytla viac ako 550 úverov v celkovej výške 112 miliónov eur. 

Slovenská sporiteľňa je s 2,3 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku, Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank, Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov, Komplexné bankové služby poskytuje v 289 obchodných miestach a 17 firemných centrách na celom Slovensku.