Prestížne ocenenie TREND TOP 2016 v kategórii Banka roka získala už piaty rok za sebou Slovenská sporiteľňa. Prvenstvo si udržala s veľkým náskokom aj tento rok. Výročné ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky udeľoval ekonomický týždenník TREND včera už po devätnásty raz. Ocenil aj najúspešnejšiu poisťovňu, firmu, manažéra a investora roka. 

TREND vo svojom hodnotení ocenil, že Slovenská sporiteľňa opakovane dosiahla najväčší zisk medzi bankami. Ako jedinej z najväčšej päťky sa jej podarilo zvýšiť čisté úrokové výnosy, zabrala najmä jej aktivita v úverovaní. Tiež vyzdvihol, že si dokázala udržať ziskovosť kapitálu aj napriek nepatrnému rastu zisku a vyššej kapitálovej primeranosti, ktorá je od nej vyžadovaná, keďže je jednou zo systémovo dôležitých bánk. 

„Veľmi si vážim, že môžem v zastúpení mojich 4 200 kolegýň a kolegov prevziať toto prestížne ocenenie, pretože ho vnímam ako zhodnotenie práce celého nášho tímu. Sme tu pre našich klientov a robíme všetko preto, aby sa im žilo lepšie. Teším sa, že tento prístup nám už po piatykrát v rade priniesol titul Banka roka,“ povedal Štefan Máj, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

TREND uviedol, že podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch považoval za určujúce zmeny podielov na trhu nielen pri úverovaní, ale aj pri získavaní zdrojov. Tieto indikátory dopĺňali ukazovatele efektívnosti a ziskovosti. Podobne ako po iné roky zostala významným ukazovateľom kapitálová primeranosť banky, ktorá hovorí o jej vybavenosti vlastnými zdrojmi vo vzťahu k rizikovo váženým aktívam. 

 

FOTO: Galavečer TREND TOP 2016, Zdroj: Maňo Štrauch. Autorom ocenenia je Mgr. Art. Oliver Leššo

Slovenská sporiteľňa je s 2,3 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku, Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank, Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov, Komplexné bankové služby poskytuje v 289 obchodných miestach a 17 firemných centrách na celom Slovensku.