Accounts


Focus on your mission; we will manage your funds for you

  • príspevky, dotácie, zbierky, či iné bezhotovostné vklady bez poplatku
  • posielanie peňazí cez elektronické bankovníctvo jednoducho, komfortne a bez poplatkov
  • prístup k zvereným peniazom 24 hodín denne, 7 dní v týždni
  • pre každého vhodný účet so zvýhodnenými podmienkami

Contact us