Preskočiť na obsah
0850 111 888
SporoCALL
English      Textová verzia  |  Čiernobiela verzia  |  A A A
EASY BANKING 
INTERNET BANKING 
Úvod   |   Kariéra   |   Kontakty   |   Obchodné miesta a bankomaty

 

 

Ombudsman

Vytlačiť stránku Poslať ďalej
 
 

Vážený klient,

naša banka sa vám snaží poskytovať kvalitné produkty aj prvotriedne služby. Preto kladieme veľký dôraz aj na prístup, ochotu a profesionalitu našich pracovníkov. Napriek tomu môžu nastať situácie, kedy sa necítite príjemne a ste nespokojný.

Na tejto stránke sa dozviete, ako nám o tom môžete dať jednoducho vedieť.

V dňoch 14. a 15. mája 2015 nebude môcť ombudsman z technických dôvodov prijímať osobné návštevy klientov. Klienti sa môžu obracať na ombudsmana e-mailom aj písomne bez akéhokoľvek obmedzenia. Ďakujeme za porozumenie.

Kedy sa na nás môžete obrátiť

Sme tu pre vás, ak máte pocit, že sa banka vo vzťahu k vám dopustila chyby alebo vám neposkytla služby v očakávanej kvalite.

Vaše podanie (reklamácia, sťažnosť) sa môže týkať našich produktov a služieb, prístupu a správania sa našich zamestnancov alebo situácií, ktoré považujete za odklon od právnych alebo zmluvných bankových podmienok.

Obchodným rozhodnutím banky sú stanovené

 • obchodné podmienky,
 • úrokové sadzby,
 • sadzobník poplatkov,
preto podania, ktoré sa týkajú týchto oblastí, berieme len na vedomie.

Ako nám doručíte svoje podanie

Máte na to viacero možností:

 • osobne – oslovte svojho poradcu alebo našich zamestnancov v ktoromkoľvek obchodnom mieste banky. Často vám môžu ihneď pomôcť vyriešiť váš problém,
 • prostredníctvom e-mailu: info@slsp.sk,
 • prostredníctvom formulára v Internetbankingu (IB),
 • telefonicky na linku Sporotel, tel.: 0850 111 888, 0915 111 888, 0910 111 888
  (zo zahraničia: +421/2/58 26 81 11, +421 915 111 888,+421 910 111 888),
 • písomne – Slovenská sporiteľňa, a. s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava

Prosíme vás, nezabudnite uviesť:

 • Vaše kontaktné údaje: meno a priezvisko a údaje, na základe ktorých vás budeme môcť jednoznačne identifikovať – napr. číslo účtu, dátum narodenia a pod.
 • Podrobný a presný opis skutočnosti, ktorú namietate, vrátane podrobností: dátum, číslo účtu, peňažné sumy a mená pracovníkov, s ktorými ste boli v kontakte, adresa príslušnej pobočky, atď.
 • Zašlite kópie akýchkoľvek relevantných dokumentov o ktorých si myslíte, že súvisia
  s vaším prípadom. Originály si ponechajte.

Ako pracujeme s vaším podaním

 • zaevidujeme ho a potvrdíme prijatie rovnakým spôsobom, ako nám ho doručíte,
 • prešetríme ho a pokúsime sa nájsť vyhovujúce riešenie.

Odpoveď a vysvetlenie sa snažíme pripraviť v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní
od jeho prijatia.
V komplikovaných prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť. O prípadnom predĺžení lehoty vás budeme informovať.

V prípade podania súvisiaceho s platobným stykom a platobnými kartami použitými
v zahraničí môže prešetrenie trvať až 6 mesiacov, pretože sa musíme kontaktovať so zahraničnou bankou a žiadať od nej stanovisko.

Viac informácií nájdete v Reklamačnom poriadku.

Kedy je vám k dispozícii Ombudsman

Ak nie ste spokojný s riešením podania, je vám k dispozícii ombudsman Slovenskej sporiteľne. Tím ombudsmana tvoria špecializovaní pracovníci.

Našou úlohou je:

 • prešetriť podanie s manažérmi pobočiek a s pracovníkmi všetkých odborných útvarov banky,
 • sprostredkovať banke spätnú väzbu od vás,
 • navrhnúť možnosti zlepšenia služieb banky na základe vašich skúseností a postrehov.

Každé vaše podanie dôkladne prešetríme a budeme hľadať individuálne riešenie.

So všetkými informáciami zaobchádzame dôverne. Rešpektujeme váš názor a opísanú skutočnosť posúdime objektívne. Ak sa banka dopustila chyby, dokážeme to priznať a zabezpečíme nápravu. Ak vaše podanie a požiadavky nebudeme môcť akceptovať, zrozumiteľne vám vysvetlíme dôvody.

Na ombudsmana banky sa môžete obrátiť:

 • e-mailom na nasledujúcej adrese: ombudsman@slsp.sk
 • písomne na adresu: Slovenská sporiteľňa, a. s., Ombudsman, Tomášikova 48,
  832 37 Bratislava
 • osobne v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod., po predchádzajúcej dohode na konkrétnom termíne, v budove Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej 48 v Bratislave.

Uvítame vaše návrhy a pochvaly

Budeme radi, ak sa s nami podelíte aj o vašu spokojnosť s našimi službami a pracovníkmi.

 • Ak ste spokojný s niektorým z našich zamestnancov, podeľte sa s nami o vašu pozitívnu skúsenosť a my im o tom povieme.
 • Ak máte návrh ako vylepšiť naše produkty a služby, dajte nám vedieť, aby sme mohli tieto informácie v budúcnosti zohľadniť pri úprave produktov.

Vaše pochvaly a návrhy nám môžete poslať jednoducho cez túto linku.


 
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?

Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.

Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.

 


Ako platiť kartou