Preskočiť na obsah
0850 111 888
SporoCALL
English      Textová verzia  |  Čiernobiela verzia  |  A A A
EASY BANKING 
INTERNET BANKING 
Úvod   |   Kariéra   |   Kontakty   |   Obchodné miesta a bankomaty

 

 

Termínované vklady

Vytlačiť stránku Poslať ďalej
 
 

Termínované vklady na Vkladových účtoch*

Mena

Vklad.
pásmo
v mene
účtu od

ÚROKOVÉ SADZBY v % p. a.

Platí
od
1
mes.

3
mes.

6
mes.
12
mes.

18
mes.

24
mes.

36
mes.

EUR 500 0,10 0,15 0,20 2,502
1,502
0,801
0,30
0,901
0,40
1,001
0,50
1,101
0,60
1. 9. 2014
30 000 0,30 0,35 0,40 2,702
1,702
1,001
0,50
1,101
0,60
1,201
0,70
1,301
0,80
USD 500 0,10 0,15 0,20 0,30 - - - 1. 6. 2014
CZK 10 000 0,10 0,10 0,10 0,10 - - - 1. 6. 2014
GBP 500 0,10 0,15 0,20 0,30 - - - 1. 6. 2014
CHF 500 0,01 0,01 0,01 0,01 - - - 1. 6. 2014
Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu 0,01 1. 1. 2013

Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na vklad**

0,01 1. 4. 2014
Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na výber** 0 1. 4. 2014

*Platí pre Termínované vklady na Vkladových účtoch s možnosťou predčasného zrušenia (Vkladové účty) pre fyzické osoby nepodnikateľov a podnikateľov, pre právnické osoby nepodnikateľov a podnikateľov.

Poznámka: Doba viazanosti začína v deň, v ktorý boli po prvý raz pripísané peňažné prostriedky na Vkladový účet. Výška úrokovej sadzby je závislá od výšky vkladu počas Doby viazanosti. Vklad vo vkladovom pásme neuvedenom vo vyššie priloženej tabuľke, sa úročí úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. Vklady klienta nad 500 000 EUR sa úročia úrokovou sadzbou 0,01 % p. a.
**Neplatí pre Termínované vklady zriadené prostredníctvom EB.
1 Úroková sadzba platná pre Lepšie úroky – Zverejnenie pre Výhodný súčet pre fyzické osoby nepodnikateľov.
2 Klientovi, fyzickej osobe nepodnikateľovi, je priznaná zvýhodnená úroková sadzba (1,50 %
p. a., resp. 1,70 % p. a. pre Kombi vklad Klasik a 2,50 % p. a., resp. 2,70 % p. a. pre Kombi vklad Premium) ak sú splnené nasledovné podmienky:

  • klient v deň zriadenia Terminovaného vkladu na Vkladovom účte súčasne vloží investíciu do Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., do podielového fondu ŠIP Klasik pre Kombi vklad Klasik, alebo do podielového fondu Aktívne portfólio pre Kombi vklad Premium, a
  • investícia do fondu ŠIP Klasik, resp. do fondu Aktívne portfólio je minimálne v dvojnásobnej výške ako suma vkladu na Terminovaný vklad na Vkladovom účte odo dňa zriadenia Terminovaného vkladu do dňa jeho splatnosti, nie však menej ako 1 000 eur pre ŠIP Klasik, resp. 6 000 eur pre Aktívne portfólio.
V prípade nedodržania ktorejkoľvek z uvedených podmienok sa zvýhodnená úroková sadzba neuplatní a Banka úročí vklad základnou úrokovou sadzbou 0,30 % p. a., resp. 0,50 % p. a. (táto základná úroková sadzba sa uplatní počas celej doby viazanosti).

Termínované vklady s výplatou úrokov vopred*

Mena

Prvá doba viazanosti

Platnosť
od
Viazanosť Úroková sadzba
v % p. a.
EUR 12 mes. 0,80 1. 4. 2014

Úroková sadzba
pre Neviazaný vklad určený na vklad**

0,01 1. 4. 2014
Úroková sadzba
pre Neviazaný vklad určený na výber**
0 1. 4. 2014

* Platí pre Termínované vklady s výplatou úrokov vopred (Vkladové účty) pre fyzické osoby nepodnikateľov.
Poznámka: Úrok za Prvú dobu viazanosti je splatný v deň vloženia vkladu na TV. Vklady klienta nad 500 000 EUR sa úročia úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. Nasledujúca doba viazanosti je 12 mesiacov s úrokovou sadzbou platnou v deň splatnosti pre TV na 12 mesiacov. V prípade nedodržania dohodnutej Prvej doby viazanosti Klient zaplatí Banke sumu úroku v zmysle Zmluvy o vkladovom účte.

Termínované vklady na Vkladnej knižke kapitál*

Mena

Vklad.
pásmo
v mene
účtu od

ÚROKOVÉ SADZBY v % p. a.

Platí
od
1
mes.

3
mes.

6
mes.
12
mes.
18
mes.

24
mes.

36
mes.

EUR 500 0,10 0,15 0,20 0,751
0,25
0,801
0,30
0,851
0,35
0,901
0,40
1. 4. 2014
30 000 0,30 0,35 0,40 0,951
0,45
1,001
0,50
1,051
0,55
1,101
0,60
Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu na Vkladnej knižke kapitál v % p. a. 0,00 15. 3. 2006

* platí pre Termínované vklady na Vkladnej knižke kapitál v EUR pre fyzické osoby nepodnikateľov.
Poznámka: Výška úrokovej sadzby je závislá od výšky vkladu počas Doby viazanosti. Vklad vo vkladovom pásme neuvedenom vo vyššie priloženej tabuľke, sa úročí úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. Vklady klienta nad 500 000 EUR sa úročia úrokovou sadzbou 0,01 % p. a.
1 Úroková sadzba platná pre Lepšie úroky – Zverejnenie pre Výhodný súčet.


 
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?

Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.

Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.