Preskočiť na obsah
0850 111 888
SporoCALL
English      Textová verzia  |  Čiernobiela verzia  |  A A A
EASY BANKING 
INTERNET BANKING 
Úvod   |   Kariéra   |   Kontakty   |   Obchodné miesta a bankomaty

 

 

Osobný účet? Výhodný súčet!

Vytlačiť stránku Poslať ďalej
 
 

Za jeden poplatok získate neobmedzený počet transakcií a množstvo služieb:

 • odmena za vybrané platby platobnou kartou: vrátenie 0,5 % z objemu vybraných platieb kartou,
 • ešte vyššiu odmenu za platby platobnou kartou môžete získať u vybraných obchodníkov
  s Odmenou+,
 • možnosť využívať účet aj bez poplatku: ak váš objem aktív* dosiahne min. 10 000 €,
 • elektronické služby: Internetbanking, Telephonebanking, elektronické výpisy, SMS služby (SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb, SMS kľúč),
 • debetná elektronická platobná karta VISA Electron alebo Maestro s neobmedzeným počtom bezhotovostných platieb kartou a výberov z hotovosti bankomatov Slovenskej sporiteľne a skupiny ERSTE v zahraničí,
 • vlastná karta k jednej debetnej elektronickej platobnej karte,
 • trvalé príkazy na úhradu a súhlasy s inkasom: založenie, zmena, zrušenie a ich realizácia,
 • povolené prečerpanie k účtu,
 • neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na účet, jednorazových príkazov na úhradu a platieb v eurách v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru krajín zadaných prostredníctvom elektronických služieb.
Ďalej si môžete založiť sporenie k Osobnému účtu s pravidelnými mesačnými vkladmi
na vytvorenie finančnej rezervy na neočakávané výdavky cez Internetbanking alebo v ktoromkoľvek obchodnom mieste.

S Osobným účtom môžete ušetriť aj na splátkach úverov!


* súčet priemerných mesačných zostatkov vypočítavaných z koncodenných zostatkov na Bankových produktoch poskytovaných Bankou Klientovi za Sledované obdobie v akejkoľvek mene a priemernej dennej výšky hodnoty portfólia cenných papierov počítanej z nominálnej hodnoty dlhopisov a trhovej hodnoty akcií v portfóliu a priemernej dennej ceny podielov podielových listov Klienta v SPORO fondoch a ESPA fondoch zverejnených na stránke www.amslsp.sk a priemernej trhovej hodnoty zlata uložených zlatých odliatkov v SLSP a priemernej výšky skutočne zaplateného životného poistenia Klienta v Poisťovni Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, Tomášikova 48, 832 68 Bratislava, IČO 35851023, k poslednému kalendárnemu dňu Sledovaného obdobia; cudzie meny sa prepočítavajú výmenným kurzom ECB podľa kurzového lístku Banky platného v posledný deň Sledovaného obdobia. Ak je Bankový produkt vedený ako Spoločný vklad, pre účely výpočtu priemerného mesačného zostatku sa započíta percentuálny podiel Klienta na Bankovom produkte. Pre určenie počtu Klientov, pre ktorých je Bankový produkt vedený, je rozhodujúci posledný deň Sledovaného obdobia.

 
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?

Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.

Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.

 

SÚVISIACE ODKAZY
 

Ako platiť kartou